Prywatna strona Renaty i Tadeusza


Herb PrzemyślaNasze Miasto Przemyśl

      Przemyśl to najpiękniejsze miasto na przedwojennej trasie Kraków - Lwów.      To ponad tysiącletnie miasto liczyło przed wojną więcej mieszkańców niż obecnie.W latach siedemdziesiątych było tyleż jednostek wojskowych, restauracji   i barów co kościołów, a obecnie?

Obecnie mamy trzy kurie biskupie ( Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce i )

      Wówczas niemalże w każdej restauracji odbywały się dancingi i nie było możliwości po godz.19. załapać się na wolne miejsce. A teraz?

      Może i ludziom było biedniej, lecz biedniej mieli wszyscy po równo, ale przynajmniej pracę miał każdy. Nie było komputerów ani Internetu, ale za to mieliśmy przyjaciół i znajomych, z którymi spędzaliśmy radosne chwile. Dlatego też bawiono się często i przy każdej okazji.

     A obecnie? Ludzie pozamykali się jak w żółwich skorupach. Nie istnieje coś takiego jak życie towarzyskie, a i rodzinne sprowadza się jedynie do sporadycznych spotkań przy okazji świąt.

     W latach siedemdziesiątych, czy osiemdziesiątych w Przemyślu funkcjonowało kilkanaście zakładów produkcyjnych zatrudniających nie tylko Przemyślan, ale       i bardzo wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. A co mamy obecnie?

     Polikwidowano zatrudniające po kilka tysięcy pracowników zakłady (PKP Oddział Przeładunkowy Medyka-Przemyśl-Żurawica, Mera Polana), a z pozostałych: FANINA, Zakłady Płyt Pilśniowych czy Sanwil potworzono maleńkie spółeczki, zakładziki lub filie czyichś przedsiębiorstw. W to miejsce nie zbudowano ani jednego zakładu produkcyjnego, a powstają jedynie markety, banki lub ich filie.

Podobnie sprawa się ma ze szkołami średnimi, do których uczęszczała młodzież     z wielu miast i wsi dawnego województwa rzeszowskiego, czy później przemyskiego.

     Klikanaście szkół, kilkanaście internatów, a ile z nich pozostało?

     Powstały uczelnie wyższe. Niestety, ale i one cierpią na brak chętnych do podejmowania studiów. To proste!

Młodzież podejmuje studia w ośrodkach gdzie będzie mogła po ich ukończeniu podjąć adekwatną pracę.

     Tak więc z miasta tętniącego życiem ostało się miasto emerytów i rencistów, gdyż każdy myślący o przyszłości młody człowiek z Przemyśla "wyfruwa".

      Przemyśl odnotował jednak wiele bardzo pozytywnych zmian, co czyni go nie do poznania w stosunku do wspominanych lat siedemdziesiątych, czy osiemdziesiątych, których jako miłośnicy Przemyśla nie możemy pominąć, i o nich poniżej.

Promocja miasta i regionu

      Wzorując się na Austrii, gdzie budżet nie opiera sie na gospodarce wielkoprzemysłowej a na zyskach z turystyki, władze Przemyśla opracowały i mocno zintensyfikowały program propagujący nasz Region w celach turystycznych.

Stok narciarski w Przemyślu

Stok Narciarski w Przemyślu – centrum narciarsko-snowboardowe znajdujące się w Przemyślu, należące do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Stok zbudowany został blisko centrum miasta na północno-zachodnim zboczu góry Zniesienie i sąsiaduje bezpośrednio z zalesionym parkiem miejskim. Jego budowa rozpoczęła się w lutym 2005 roku, a pierwsze trasy narciarskie zostały oddane do użytku przed sezonem zimowym 2005/2006.

Powiększ_mapkę
Trasy są sztucznie oświetlone, naśnieżane oraz ratrakowane.
      W grudniu 2006 roku do użytku oddano "oślą łączkę" przeznaczoną do nauki jazdy na nartach wraz z wyciągiem orczykowym oraz całoroczny tor saneczkowy.
      Nad bezpieczeństwem narciarzy czuwają ratownicy Bieszczadzkiej Grupy GOPR i Przemyskiego PCK oraz narciarskie patrole Straży Miejskiej i Policji. Oficjalna strona

Przemyskie podziemia

Pomysł udostępnienia i rewitalizacji podziemi Rynku powstał w Urzędzie Miejskim w Przemyślu około 2001 r. jako efekt przemyśleń, dyskusji i badań.
Udostępnienie piwnic i połączenie ich w cały podziemny system komunikacyjny wraz z towarzyszącym mu kamiennym sanitarnym kolektorem wodno-kanalizacyjnym ma stanowić niezwykle atrakcyjny ciąg turystyczny, handlowo - gastronomiczny, jak również dydaktyczno-poznawczy.
Podziemia Zgłoszony projekt przewidywał - w oparciu o specjalistyczne prace inwentaryzacyjne i badawcze - opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zagospodarowania historycznych podziemi.
     W 2012 roku otwarto pierwszą część zrewitalizowanych podziemi - Piwnicę Artystyczną pod Klubem Niedźwiadek.
     Prace przy kolejnym odcinku prowadzone były do 2015 roku, a ich finansowanie pochodziło ze środków budżetu miasta oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Niemalże równolegle prowadzone były prace nad udostępnieniem zwiedzającym podziemi Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

Krypty pod Archikatedrą

Krypty Archikatedry to historyczna nekropolia biskupów przemyskich i innych duchownych, a także osób świeckich, którzy przez stulecia byli tutaj chowani. Z tego względu jest to nie tylko muzeum, ale także przestrzeń sakralna. Podczas ostatnich prac wydobyto setki kości i szkieletów, które znalazły miejsce wiecznego spoczynku w ossuariach. Wśród pochówków udało się zidentyfikować ciała 11 przemyskich biskupów, głównie z XVIII i XIX wieku.

     Obecny kształt podziemia zyskały po gruntownej odbudowie po roku 1733, kiedy to na skutek katastrofy budowlanej zawaliły się sklepienie i krypty katedry.
      Do odbudowy krypt użyto wielu wtórnych elementów, pamiętających wcześniejszy wystrój świątyni - dzisiaj te i inne rzeźbione elementy można zobaczyć w lapidarium, które jest częścią wystawy.
      Najstarszym i najcenniejszym reliktem w podziemiach katedry są pozostałości romańskiej rotundy św. Mikołaja.

     Rotunda mieści się przy końcu krypty głównej. W przyszłości przewidziano możliwość wejścia do niej. Romańska budowla składa się z kolistej nawy i podkowiastej absydy od strony wschodniej. Pochodzi prawdopodobnie z 1215 r., choć czas powstania badacze rozciągają na XI – XIII wiek. Tajemnicze podziemia

Przemyskie podziemia

     W dniu 1 kwietnia 2015 roku otwarto Trasę, stanowiącą połączony ze sobą zespół dawnych piwnic kupieckich, z których najstarsze pochodzą z XV wieku oraz fragmentów miejskiej kanalizacji. Aktualnie w jej skład wchodzą dwukondygnacyjne piwnice pod budynkiem przemyskiego magistratu (Rynek 1) oraz XVII-wieczny kolektor, biegnący pod Rynkiem oraz ul. Mostową. Wyjście z podziemi znajduje się na płycie rynku, na wysokości kamienicy nr 5. Całość trasy ma ok. 120 metrów, a w najgłębszym miejscu sięga ona 10 metrów poniżej poziomu gruntu.
      Obsługą zwiedzających zajmuje się Oddział PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu Więcej

 

MOTTO

"Mężczyzna zdobywa kobietę ulegając jej."

 Stanisław Jerzy Lec