Prywatna strona Renaty i Tadeusza


Kontakt

Pamiętać zawsze należy, że w naszym kraju funkcjonuje kilkanaście instytucji policyjno-wojskowo-cywilnych (m.in.: policja, straż graniczna, służba celna, kontrola skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego), którym ustawa inwigilacyjna od 7 lutego 2016 r. daje niemal wolną rękę na inwigilowanie obywateli. Bez zgody sądu mogą podsłuchiwać, podglądać przez kamery, czytać służbową i prywatną cyfrową korespondencję oraz przechwytywać i analizować dane z komputerów, smartfonów, tabletów, urządzeń sieciowych. Pozyskanie bilingu, informacji o naszej lokalizacji, czy numeru IP jest sprawą prostą. Zgoda sądu często jest jedynie formalnością.

      I to nie jest tak, że jeśli nie masz nic na sumieniu, to nie masz się czego obawiać. Inwigilowani mogą być wszyscy obywatele, bez względu na to, czy są podejrzani, czy nie. Ustawa pozwala na prześwietlanie wszystkich, nawet w ramach działań prewencyjnych, lub po prostu w celu tzw. „realizacji zadań ustawowych”. Nikt też nie poinformuje Cię, że jesteś lub byłeś kiedyś inwigilowany.        Czytaj więcej:

W tej zakładce dajemy do wyboru możliwe sposoby skontaktowania się z nami.

     Na wstępie informujemy, że zrezygnowaliśmy z telefonu stacjonarnego TP S.A. jako archaika służącego do zapraszania nas na pokazy pościeli, garnków, kosmetyków czy masażerów.

W ostatnim okresie doszło jeszcze nękanie nas przez różnego rodzaju ankieterów.

Podobnie sprawa się ma z komunikatorem GaduGadu. Ten hitowy komunikator     z przed kilkunastu lat, został całkowicie zarzucony, na rzecz chociażby Skype. Dlatego nie podajmy swojego numeru GG.

Posiadamy nigdy nie wyłączane telefony komórkowe.

Rodzina, przyjaciele i znajomi numery naszych telefonów znają, ale jak ktoś nie zna, lub zapomniał, to może:

- wysłać e-maila (wystarczy skorzystać z formularza poniżej);


-ewentualnie kliknąć w status Skypa i porozmawiać na wizji z fonią.


Skype - status

 

MOTTO

"Dramatem naszych czasów jest to, że głupota
zabrała się do myślenia"

 Jean Cocteau